Правила за участие в събитието:


Условия:
  • Всеки родител може да регистрира детето си онлайн през меню „Регистрация“ или на място в деня на събитието;
  • Всяко дете избягва дистанцията, на която е регистрирано само или с придружител;
  • Всяко успешно финиширало дете участва в томбола с награди.

Възможности дистанции и възрастови групи:
  • до 6 години – 1 km
  • 1-4 клас – 1 km
  • 5-7 клас – 2 km
  • 8-12 клас – 3 km
  • Масов старт – 3 km